Dalaman Belediye Başkanlığı tek sicil Mükellefiyet Bilgileri Ekranı
tek sicil, e@belediye Biem Bilişim Hiz. ve Araş. Ltd.Şti. Tescilli Markasıdır.
T.C. Kimlik Numarası ile GİRİŞ  
T.C. Kimlik No :    
     
Doğrulama Kodu :    
     
     
         
* Kullanıcı Tanıtım Bilgilerinizi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakuk ve Takip Alt Birimine Başvurunuz ile oluşturulmakta ve size bildirilmektedir.
. Bu ekran ve sonuçları size bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
. Gerçek Borç Tutarlarında Belediye Başkanlığımız Gelir Servislerindeki veriler esas alınacaktır.
. Gecikme bedelleri şu anda geçerli düzenlemeler sebebiyle günlük hazırlanmaktadır. Bu sebeple gerçek gecikme tutarı ödeme yapmanız sırasında ortaya çıkacaktır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TAHAKKUK VE TAKİP ALT BİRİMİ
     e@belediye Biem Bilişim Hizmetleri ve Araştırma Ltd.Şti. Tescilli Markasıdır.